++ V rubrice "Termíny" najdete více o semináři „V zajetí Státní bezpečnosti“ pořádaném 13. -15. 9. 2012 ++

++ Nový vzdělávací doprovodný materiál: online učební stanice "Totalitarismus a sport" a "Totalitarismus a hudba" k dispozici ke stažení! ++

++ Nové fotografie z posledních setkávání s pamětníky na našich facebookových stránkách ++Zemře-li starý člověk,

jakoby shořela celá knihovna.

africké přísloví

Zapojení pamětníků je stěžejním bodem v interkulturní vzdělávací činnosti Nadace Brücke/Most pro podporu německo-českého porozumění a spolupráce. Především mladé lidi fascinuje setkání s bezprostředními svědky významných historických událostí. Za pojmy a letopočty se pak objevuje lidský rozměr dějin a osudy jednotlivců tak názorně ilustrují průběh historických událostí. Události jsou oživené a představitelné z osobní perspektivy. Tak je například dobře viditelné, jak totalitní forma společnosti dozorem, terorem, diskriminací a pronásledováním konkrétně zasahuje do života jednotlivce.

Pro historicko-politickou vzdělávací činnost je důležité, aby takové poučné zážitky byly neustále připomínány. Není třeba zdůrazňovat, jak je to důležité vzhledem k aktuálním pravicově extrémistickým a vůči cizincům nepřátelským tendencím. Hlavním bodem naší práce s pamětníky je také holokaust. Kdo se zabýval událostmi z Osvětimi a pak mluvil s těmi, kteří přežili, bude na každé zlehčování holokaustu nazírat s velkou skepsí.

Dlouholeté zkušenosti v Oral-History-Projektech nás naučili, že smysluplné zapojení pamětníků ve vzdělávání vyžaduje mnohem víc, než jen vypátrat lidi určité generace a nechat je vyprávět. Tyto vědomosti využíváme v každém projektu a v rámci dalšího vzdělávání je předáváme dál.„Osobní setkání s paní Mikovou a její vyprávění bylo působivější, tíživější a intenzivnější než všechno, co jsem doposud o nacismu a holokaustu četl nebo viděl.“

„Stávající předsudky – člověk toho o nacismu už přece tolik slyšel během výuky – byly smazány. Pozornost a ochota k vnitřní spoluúčasti byly díky osobnímu setkání s pamětníky velmi vysoké.“

Hans-Hinrich Kahrs, učitel dějepisu na gymnáziu ve Warstade/Hemmoor, po jednom z našich rozhovorů s pamětníky.

Uživatel této stránky: Nápověda pro uživatele

Uživatel Heslo